Hội nghị trực tuyến sơ kết Luật Hợp tác xã năm 2012

(NTO) Ngày 6-12, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 4 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, số lượng các hợp tác xã (HTX) ngày càng tăng lên, doanh thu và thu nhập của người lao động trong HTX được cải thiện, qua đó tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên, góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị tại cộng đồng. Số lượng HTX áp dụng khoa học-công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, tham gia vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ngày càng nhiều, đặc biệt, các HTX nông nghiệp đã hoạt động gắn với các sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết chuỗi, nhiều HTX liên kết với các siêu thị, doanh nghiệp lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh... Tính đến cuối năm 2016, toàn quốc có trên 19.560 HTX, tăng 3,07% so với năm 2013; doanh thu bình quân của mỗi HTX đạt trên 3 tỷ đồng, tăng 498,3 triệu đồng. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX tăng từ 22,8 triệu đồng/năm (năm 2013) lên 31,3 triệu đồng (năm 2016)...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để đưa Luật HTX năm 2012 ngày càng đi vào cuộc sống; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, phát triển Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về HTX; xây dựng hệ thống đăng ký trực tuyến, trong đó có sự liên thông giữa thủ tục đăng ký HTX và đăng ký thuế để đảm bảo thống nhất, minh bạch quy trình đăng ký HTX trên toàn quốc; Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về thuế riêng cho các HTX để tạo điều kiện hỗ trợ các HTX phát triển; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án đưa cán bộ của HTX có quy mô sản xuất lớn ra nước ngoài đào tạo, nâng cao năng lực sản xuất và quản lý theo hướng xã hội hóa; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu cơ chế tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho các HTX nông nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng mở rộng điều kiện cho vay đối với HTX không có tài sản đảm bảo...