Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

(NTO) Ngày 5-12, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi để nghe báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim giai đoạn 2.

 
Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim giai đoạn 2 là sự tiếp nối trên cơ sở tận dụng những điều kiện thuận lợi về hạ tầng của Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim giai đoạn 1. Việc xây dựng dự án nhằm tận dụng tối đa dòng chảy về hồ Đơn Dương, hạn chế lưu lượng nước xả thừa, gia tăng sản lượng điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trong khu vực và cả nước. Khi dự án hoàn thành gia tăng trung bình 57,2 triệu kWh/năm, tăng lượng nước ở hạ lưu khoảng 80.000m3/ngày, phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhìn nhận dự án có hiệu quả về mặt kinh tế, bổ sung công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện trong khu vực. Đặc biệt, dự án có vai trò hết sức quan trọng đối với điều tiết ngưồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt ở Ninh Thuận. Đơn vị tư vấn cần đánh giá rõ các vấn đề liên qua đến tác động môi trường, sản xuất, đời sống của nhân dân trong khu vực hết sức khoa học, cụ thể, sau đó mới tiến hành các trình tự thủ tục đầu tư.