Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X: Nhiều ý kiến thảo luận về kết quả phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2017

(NTO) Ngày 6-12, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng, các đại biểu HĐND tỉnh chia thành 4 tổ để thảo luận về kết quả phát triển kinh tế-xã hội và thu ngân sách nhà nước năm 2017; hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và các Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Tại phiên thảo luận tổ, nhìn chung các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của UBND tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cùng phân tích, đánh giá và chỉ ra một số vấn đề cần làm rõ, đặc biệt là các chỉ tiêu về nông nghiệp. Đại biểu cho rằng, năm 2017, thời tiết thuận lợi, diện tích sản xuất tăng nhưng năng suất cây trồng lại tăng không nhiều, thậm chí một số cây trồng chủ lực năng suất giảm (lúa, bắp, táo, điều). Qua đó cho thấy chất lượng tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp chưa có nhiều chuyển biến tích cực và chưa thật bền vững. Ngoài ra, cần đánh giá đúng mức về việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng và vật nuôi.

 
Các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Miên

Có đại biểu cho rằng, việc đánh giá về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới chưa rõ nét, cần rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí, kể cả 16 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời đưa ra giải pháp tong năm 2018 cụ thể, chi tiết hơn. Trên lĩnh vực xã hội, có đại biểu đưa ra ý kiến đề nghị cần xem xét, sửa đổi cách tính tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế cho phù hợp. Ngoài ra, một số đại biểu quan ngại về tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng, gây bất an trong xã hội, đề nghị cần có giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm này. Đối với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, đại biểu đề nghị cần giảm chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người xuống từ 35-37 triệu đồng/người/năm cho phù hợp với tình hình thực tế vì mức 37-38 triệu đồng/người/năm theo kế hoạch là cao. Ngoài ra chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu cũng chưa sát với thực tế cần điều chỉnh cho phù hợp. Về chỉ tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ 23-24% trong năm 2018, đại biểu cho rằng tỷ lệ này khó khả thi, cần rà soát, tính toán cho sát với điều kiện hiện nay… Đối với các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, đa số các đại biểu nhất trí cao. Tuy nhiên, các đại biểu vẫn còn băn khoăn về nội dung của một số nghị quyết cần phải quy định cụ thể, chặt chẽ và mang tính khả thi để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là các danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh; rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh thuận giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030…

Phiên thảo luận ở 4 tổ đã diễn ra với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, liên quan đến nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm.