Lớp bồi dưỡng kỹ năng người dẫn chương trình

(NTO) Ngày 25-10, Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp bồi dưỡng “Kỹ năng Người dẫn chương trình năm 2017” cho hơn 40 cán bộ nghiệp vụ các Trung tâm Văn hóa-Thể thao các huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các học viên được giảng viên truyền đạt những kỹ năng dẫn chương trình như: Kỹ năng thuyết trình và tự tin trước công chúng; kỹ năng xử lý tình huống; phương pháp viết kịch bản, viết lời dẫn chương trình; kỹ năng làm công tác tổ chức các sự kiện… Qua đó, giúp cán bộ nghiệp vụ làm nhiệm vụ người dẫn chương trình bổ sung thêm kiến thức kỹ năng tác nghiệp, tạo điều kiện giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại cơ sở.

Giảng viên truyền đạt các kỹ năng về người dẫn chương trình năm 2017 cho các học viên.