Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên

(NTO) Ngày 2-10, Trung tâm Xúc tiến du lịch tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên năm 2017 cho 30 học viên là nhân viên thuyết minh các điểm du lịch trong tỉnh.

Trong thời gian 6 ngày, các học viên được tiếp thu các nội dung: Tổng quan về du lịch Việt Nam và du lịch Ninh Thuận; khái quát về dịch vụ hướng dẫn du lịch; xu thế phát triển ngành Du lịch và vai trò của công tác thuyết minh, hướng dẫn; phương pháp hướng dẫn tham quan và những kỹ năng nghiệp vụ hỗ trợ; xử lý tình huống trong quá trình thuyết minh; phương pháp xây dựng bài thuyết minh và trình bày thuyết minh.

 
Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên. Ảnh: T.Q