Huyện Ninh Hải tăng cường công tác quản lý đất đai

(NTO) Từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, để cụ thể hóa những nội dung của pháp luật đất đai trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai cụ thể, trong đó tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ chính như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về đất đai; hướng dẫn thi hành Luật Đất đai theo thẩm quyền; thực hiện các nội dung nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch trong quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai. Ngoài ra, UBND huyện còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý đất dọc 2 bên tuyến đường ven biển, tuyến Quốc lộ 1A… Nhờ đó, đã từng bước khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ninh Hải
hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: MD

Đồng chí Trương Trọng Duy, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải, cho biết: Một trong những kết quả nổi trội qua thực hiện Luật Đất đai trên địa bàn huyện đó là công tác đăng ký đất đai; lập và quản lý hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Đến nay, 9/9 xã, thị trấn trên toàn huyện đã thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính với tổng số tờ bản đồ địa chính là 384 tờ (tỷ lệ 1/1.000: 167 tờ; tỷ lệ 1/2.000: 217 tờ). Việc kê khai đăng ký đất đai tại các xã, thị trấn đã thực hiện đạt 100% số thửa và diện tích theo quy định tại Điều 95 của Luật Đất đai năm 2013. Về đăng ký, cấp GCNQSDĐ, toàn huyện đã cấp được 8.084,7 ha/8.153,4 ha đất, đạt 99,16% diện tích đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Trong đó, đất nông nghiệp 7.536,6 ha/7.562,7 ha, đạt 99,65% và đất ở 548,2 ha/590,7 ha, đạt 92,8%. Qua đó, tạo điều kiện cho người sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp để thực hiện các quyền theo quy định, đặc biệt làm cơ sở giúp cho công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ, thuận tiện.

Thực tế rất đáng ghi nhận nữa là trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt được nhiều kết quả. Tính đến nay, UBND huyện đã thực hiện giao đất cho các hộ gia đình tại các khu quy hoạch tái định cư và khu quy hoạch dân cư đối với 52 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi tại các dự án. Đồng thời, thông qua kết quả giải quyết khiếu nại, thanh tra, UBND huyện đã tổ chức giao đất ở một số khu vực khác như khu Vũng Bèo (xã Phương Hải)... Bên cạnh đó, huyện đã cho 148 hộ gia đình, cá nhân thuê đất sử dụng cho các mục đích như nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; sản xuất nông nghiệp; sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp với diện tích 52,7 ha. Ngoài ra, huyện đã thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên 1.147.270m2 đất để triển khai, thực hiện 16 dự án. Có 305 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất; tổng số tiền đã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi hơn 86,14 tỷ đồng. Nhìn chung, các đối tượng được giao đất đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Việc tính khoản thu nghĩa vụ tài chính và đăng ký cấp GCNQSDĐ sau giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật. Việc cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá đã tạo được nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Đơn cử như trong năm 2014 và 2015, tổng thu ngân sách từ đất đai đạt gần 12,1 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế từ chuyển quyền sử dụng đất trên 4 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất hơn 5,17 tỷ đồng; tiền thuê đất trên 1,2 tỷ đồng. Riêng năm 2016, thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch chỉnh trang 8.000 m2 trên 36 tỷ đồng.

Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đã được quan tâm đúng mức. Từ năm 2014 đến nay, huyện đã tiếp nhận trên 258 đơn khiếu nại, 56 đơn tố cáo và 78 đơn tranh chấp. Kết quả, đã giải quyết 100% đơn đúng thẩm quyền và đúng trình tự theo quy định pháp luật. Đồng thời, đã kiểm tra xử lý 121 trường hợp vi phạm về đất đai, trong đó có 63 trường hợp lấn chiếm đất đai, 58 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích. Các trường hợp vi phạm đã thực hiện nộp phạt vào ngân sách Nhà nước, tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, một số trường hợp cho cam kết tự tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu. Ngoài ra, còn thu hồi GCNQSDĐ và thu hồi đất đối với 26 trường hợp do cấp sai đối tượng, nguồn gốc sử dụng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được như đã nêu trên, theo lãnh đạo địa phương cho biết, công tác quản lý đất đai ở một số nơi còn chưa chặt chẽ, còn xảy ra tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai; một số địa phương trong huyện chưa đề xuất hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại những vùng thường xuyên ngập úng, sản xuất không đạt hiệu quả. Mặt khác, do cơ chế quản lý tài chính về đất đai còn bất cập, nguồn thu ngân sách từ đất đai chưa tương xứng với tiềm năng đất đai của huyện nên chưa thực sự tạo động lực để phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Để tiếp tục thực hiện tốt Luật Đất đai năm 2013 trong thời gian tới, theo lãnh đạo huyện cho biết, sẽ tăng cường nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về đất đai cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác quản lý đất đai nói chung và công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng; quản lý nhà nước về đất đai thực hiện đúng theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo tiến độ đề ra. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách pháp luật đất đai; kịp thời ngăn chặn những sai phạm và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai…