Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh

(NTO) Ngày 11-8, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công một số dự án công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 Kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Ba Tháp – Suối Le – Phước Kháng và dự án đường Phước Đại – Phước Trung do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Sở Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư. Qua nghe báo cáo của các đơn vị thi công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc thực hiện các dự án đến nay đều triển khai đúng, đạt và vượt kế hoạch so với tiến độ đề ra. Riêng đối với tuyến đường Phước Đại – Phước Trung, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất tiếp tục bố trí vốn để hoàn thiện thêm 3 hạng mục trên tuyến đang được UBND tỉnh xem xét và sớm cho chủ trương thực hiện.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tuyến đường Ba Tháp - Suối Le - Phước Kháng.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra  tuyến đường Phước Đại - Phước Trung.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnhkiểm tra dự án tuyến đường Phước Đại - Phước Tân.

Đến kiểm tra tuyến đường Phước Đại- Phước Tân do UBND huyện Bác Ái làm chủ đầu tư, dự án có tổng chiều dài khoảng 18km, nối liền một số khu dân cư, sản xuất thuộc xã Phước Tân về xã Phước Đại trung tâm huyện Bác Ái. Theo báo cáo của UBND huyện, đến nay mọi công tác liên quan đến khâu giải phóng mặt bằng, hỗ trợ pháp lý thủ tục bồi thường cho các hộ dân trong vùng dự án đã cơ bản hoàn tất, khối lượng công việc các nhà thầu triển khai trên tuyến đạt khoảng 15%. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Bác Ái tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án; đồng thời phải có báo cáo thường xuyên, định kỳ tiến độ của dự án về UBND tỉnh và Sở Giao thông vận tải để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.