Công khai các thông tin người nộp thuế nợ tiền thuế lớn, chây ỳ

(NTO) Từ ngày 13-7, Cục Thuế tỉnh thực hiện công khai các thông tin vi phạm pháp luật về thuế, đặc biệt là nợ thuế của người nộp thuế trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế và trên phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh, gồm các trường hợp sau đây:

1. Trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế đúng thời hạn.

2. Trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, làm mất hóa đơn, vi phạm pháp luật về thuế rồi bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh, tiếp tay cho hành vi trốn thuế; không nộp tiền thuế đúng thời hạn sau khi cơ quan quản lý thuế đã áp dụng các biện pháp xử phạt, cưỡng chế thu nợ thuế.