VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN:

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm!

(NTO) Theo kế hoạch, năm 2017 toàn tỉnh phấn đấu thực hiện đạt tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 10-11%, trong đó giá trị gia tăng các ngành: Công nghiệp - xây dựng tăng 13-14%; dịch vụ tăng 12-13%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5-6%.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã xây dựng và triển khai 10 nhóm giải pháp chủ yếu với trên 208 nhiệm vụ và 36 chương trình, đề án cụ thể, đồng thời chủ động và tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, đột phá, đẩy mạnh việc tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, đặc biệt công tác chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới, kiến tạo môi trường đầu tư, quan tâm gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời và thân thiện, tạo nên hấp lực đối với nhà đầu tư đến với tỉnh nhiều hơn, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư... Nhờ đó, theo đánh giá chung, qua 6 tháng đầu năm kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và có nhiều chuyển biến, một số lĩnh vực phát triển tích cực, có tính đột phá. Theo đó, GRDP của tỉnh tăng 7,7% so cùng kỳ, trong đó giá trị gia tăng các ngành: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 12,8%, Công nghiệp - xây dựng tăng 6,6%; dịch vụ tăng 5,6 %...Tuy nhiên, nếu so với kế hoạch chung cả năm, ngoài lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã vượt hơn gấp đôi chỉ số kế hoạch cả năm, các ngành còn lại cũng chỉ mới đạt trên dưới 50%. Do vậy, để hoàn thành kế hoạch năm, từ nay đến cuối năm đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn, quyết tâm rất lớn, nhất là chỉ số GRDP ít nhất phải đạt tăng trưởng từ 12-13%.

Ngư dân xã Tri Hải (Ninh Hải) đầu tư đóng mới tàu thuyền công suất lớn vươn ra đánh bắt khơi xa.
Ảnh: Sơn Ngọc

Tại Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 4 vừa qua, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng, thể hiện quyết tâm với 9 nhóm giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017...Theo đó, trọng tâm là tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thực chất. Gắn việc chỉ đạo, triển khai với công tác đôn đốc, kiểm tra, nói đi đôi với làm, đặc biệt chú trọng khâu phối hợp, tổ chức thực hiện, xử lý nghiêm việc chậm trễ thực hiện nhiệm vụ được giao. Các sở, ngành, địa phương có kế hoạch cụ thể, rõ trách nhiệm, tổ chức thực hiện quyết liệt, quyết tâm đạt mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đẩy mạnh thưc hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, sản xuất nông nghiệp; tiếp tục làm tốt công tác lập, triển khai thực hiện và đánh giá quy hoạch; cụ thể hóa các chính sách để thu hút mạnh đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu; đánh giá và triển khai nhân rộng các mô hình thí điểm cánh đồng lớn, mô hình liên kết, hợp tác với doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ...Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Nghị định số 67 và 89 của Chính phủ và các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh; triển khai mạnh mẽ các giải pháp nâng cao chỉ số PCI, PAPI... theo hướng hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có quy mô, nguồn vốn đầu tư lớn tỉnh đang thu hút và các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, nông nghiệp, du lịch....

Thiết nghĩ, bằng quyết tâm đổi mới, kiến tạo; quyết liệt trong hành động từ tỉnh đến cơ sở cộng với trách nhiệm các ngành, nhân dân trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp...tin rằng kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2017 này.