Hội Khuyến học tỉnh:

Tích cực xây dựng nhiều mô hình xã hội học tập trong nhân dân

Trong năm 2011, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, trường học, cơ quan, đoàn thể tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;

Hội Khuyến học tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Năm 2010, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tỉnh ta có nhiều chuyển biến tích cực. Các mô hình: Gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, trung tâm học tập cộng đồng... ngày càng được mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng. Trong năm, Hội đã vận động các cá nhân, đoàn thể ủng hộ 2,325 tỷ đồng xây dựng quỹ Khuyến học, Khuyến tài. Từ nguồn quỹ đã trao 1.285 suất học bổng cho học sinh nghèo, vùng sâu, vùng xa với số tiền gần 385 triệu đồng; hỗ trợ 847,94 triệu đồng cho 14.970 lượt giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; chi trên 200 triệu đồng để xây dựng trường lớp học. Số hội viên phát triển mới là 7.633 người, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 82.996 người, chiếm 14,82% dân số toàn tỉnh.

Trong năm 2011, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, trường học, cơ quan, đoàn thể tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ Hội; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để tiến hành Đại hội Gia đình hiếu học, Dòng họ khuyến học cấp tỉnh lần thứ III vào quý II năm 2011.

Nhân dịp này, UBMTTQVN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng bằng khen và giấy khen cho 34 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2010. Hội Khuyến học tỉnh đã tặng giấy khen cho em Lê Bảo Lộc, học sinh lớp 12 Tin - Trường Chuyên Lê Quý Đôn, xuất sắc đoạt giải nhất 3 vòng thi tuần, tháng, quý trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, động viên em hoàn thành tốt vòng thi chung kết năm sẽ được tổ chức trong thời gian đến.