Sở Giáo dục& Đào tạo: Nâng cao chất lượng dạy học các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh lớp 12

Toàn ngành GD&ĐT tập trung nâng cao chất lượng dạy và học phấn đấu đưa số học sinh tốt nghiệp THPT cao hơn năm trước.

Ngày 23-1, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng dạy và học các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh lớp 12. Tham dự hội nghị có trên 200 cán bộ, giáo viên thuộc 17 trường THPT trên địa bàn tỉnh.

 Hội nghị nâng cao chất lượng dạy và học các môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh lớp 12.

Năm học 2009- 2010, tỉnh ta có 4.344 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT /6.247 dự thi, đạt 69,54%. Tuy tỉ lệ tốt nghiệp có tăng hơn 1,04% so với năm trước nhưng thấp hơn 23% so với tỉ lệ chung của cả nước. Riêng học sinh đang học phổ thông dự thi tốt nghiệp đỗ 75% và thí sinh tự do dự thi đỗ 30,15%. Kết quả xếp loại học tập cả năm của học sinh khối lớp 12 đạt từ trung bình trở lên là: 74,1%. Như vậy, tỷ lệ học sinh THPT 75% đúng thực chất hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của tỉnh ta được Bộ GD&ĐT xếp vị thứ 61/ 63 tỉnh thành phố, tụt 6 bậc so với năm 2009. Phân tích điểm bài thi tốt nghiệp THPT của tỉnh ta cho thấy môn tiếng Anh có 58,8% thí sinh đạt điểm dưới trung bình, môn Ngữ văn là 52% và môn Toán 33,5%.

Năm học 2010- 2011, toàn tỉnh dự kiến có trên 6000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Toàn ngành GD&ĐT tập trung nâng cao chất lượng dạy và học phấn đấu đưa số học sinh tốt nghiệp THPT cao hơn năm trước. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo việc nâng tỷ lệ tốt nghiệp đến từng giáo viên giảng dạy bộ môn. Cam kết thi đua và bàn giao chất lượng trong nhà trường. Giao trách nhiệm cụ thể cho từng thầy cô giáo đối với học sinh mà mình trực tiếp đứng lớp. Tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém ngay từ đầu năm học. Kiên quyết không để học sinh học không đúng trình độ ngồi sai lớp. Nâng cao trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ giáo viên coi học sinh như chính con em mình tận tình hướng dẫn giúp đỡ các em học tập tiến bộ. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh khối lớp 12 trong việc ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Tổng hợp các tham luận từ hội nghị, Sở GD&ĐT biên soạn tài liệu nâng cao kỹ năng dạy và học các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.