Ninh Phước

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác khuyến học

Hội KH huyện Ninh Phước xác định tiếp tục củng cố và phát triển, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Hội

Thực hiện công tác khuyến học (KH) và xây dựng xã hội học tập, trong năm 2010 các tổ chức Hội KH ở huyện Ninh Phước đã tiếp tục được củng cố và phát triển. Tính đến nay trên địa bàn huyện đã có 234 chi hội KH, 44 dòng họ KH và 4.945 gia đình hiếu học rải đều khắp các xã, thị trấn và thôn, khu phố, trường học, cơ quan. Hội KH huyện đã phối hợp với ngành Giáo dục huy động trẻ em ra lớp đúng độ tuổi, tích cực phòng chống học sinh bỏ học giữa chừng. Hội đã hỗ trợ, cấp học bổng cho 47 học sinh nghèo hiếu học, học sinh mồ côi, khuyết tật và khen thưởng cho học sinh, sinh viên đạt thành tích cao. Các Trung tâm học tập cộng đồng của huyện từng bước nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động, trong năm đã liên kết với các trường nghề mở 64 lớp cho 5.748 lượt người học tập nghề và nhiều lĩnh vực thiết thực theo yêu cầu của người dân.

Trong năm 2011, Hội KH huyện Ninh Phước xác định tiếp tục củng cố và phát triển, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Hội. Phấn đấu có 60% tổ chức Hội KH cơ sở đạt loại tốt; có 30% số hộ là gia đình hiếu học so với tổng số hộ trên địa bàn; mỗi Hội KH xã, thị trấn vận động xây dựng và phát triển mới ít nhất từ 5 đến 10 dòng họ KH tại các thôn, khu phố; 80% người dân trong độ tuổi lao động được tiếp cận với các chương trình học tập do Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức. Toàn huyện mở rộng các hình thức vận động xây dựng Quỹ KH và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ trong và ngoài trường học.

Tại hội nghị tổng kết ngày 19-1, Hội KH tỉnh, huyện đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KH năm 2010.