Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

(NTO) Trong hai ngày 20 và 21-4, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Các đồng chí: Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đến dự.

 

Các đồng chí: Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh
và các đại biểu dự Đại hội.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2012-2017 vừa qua, với phương châm “Đạo pháp- Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, các vị tăng ni, phật tử đã đoàn kết giữ vững độc lập dân tộc, thực hiện chương trình hoạt động Phật sự phù hợp với Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật hiện hành. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đạt được nhiều thành quả trong hoạt động tăng sự, giáo dục tăng ni, hoằng pháp, nghi lễ, văn hóa, từ thiện xã hội...

Đại hội đề ra nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2017-2022: Tiếp tục nỗ lực xây dựng Giáo hội Phật giáo tỉnh ngày càng trang nghiêm, vững mạnh đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của tăng ni, phật tử. Vận động tăng ni, phật tử đoàn kết chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Huy động các nguồn lực tham gia công tác từ thiện góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh… Đại hội đã suy cử 57 tăng ni, phật tử vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới và suy cử Thượng tọa Thích Hạnh Thể làm Trưởng ban Trị sự.

 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
 
Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
 
Ban Trị sự nhiệm kỳ 2017- 2022 ra mắt Đại hội.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 5 cá nhân; đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTTQVN tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQVN tỉnh cho 2 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà giai đoạn 2013-2017.