Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm

(NTO) Ngày 21-4, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy trong năm 2016, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kế hoạch khắc phục sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kết quả lãnh đạo công tác quản lý đô thị, xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp; các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
 
 
Đồng chí Trần Minh Nam, Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Nam, Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Theo đó, mặc dù triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của hạn hán đầu năm và mưa lũ trong những tháng cuối năm, nhưng với sự lãnh đạo tập trung, sâu sát, thể hiện tinh thần đổi mới của Thành ủy; tính chủ động, linh hoạt trong điều hành của chính quyền, sự nỗ lực, phấn đấu của các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong thành phố, nên kết quả phát triển kinh tế- xã hội đã đạt và vượt một số chỉ tiêu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách đạt kế hoạch; xây dựng đô thị được quan tâm tập trung chỉ đạo; tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường. Văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đáp ứng nhu cầu giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống của Nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được thực hiện tốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tiến bộ; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy sát với tình hình thực tế địa phương; công tác phát triển đảng được quan tâm. Mặt trận và các đoàn thể có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, tham gia có hiệu quả vào công tác bảo đảm trật tự đô thị, xây dựng nông thôn mới…

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như sự nỗ lực, vượt khó của Đảng bộ, Nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Năm 2017 là năm quan trọng triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2010, triển khai các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, vì vậy ngoài nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã được Thành ủy xác định, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó đặc biệt chú trọng lồng ghép nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố với việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án của Tỉnh ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Tiến hành tổng kết, đánh giá thực chất các mô hình sản xuất hiệu quả để nhân rộng, tập trung hỗ trợ ngư dân vay vốn đóng mới tàu thuyền công suất lớn theo Nghị định 67 và Nghị định 89 của Chính phủ. Duy trì và nâng chất lượng các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục chăm lo hơn nữa đến các đối tượng chính sách, người nghèo. Nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên giải quyết việc làm, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo. Triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn đô thị, giảm mạnh các tệ nạn xã hội; tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về công tác quản lý và phát triển đô thị cần tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại 2, tập trung hoàn thành chương trình phát triển đô thị Tp. Phan Rang-Tháp Chàm giai đoạn 2016-2020 nhằm đạt mục tiêu phát triển Tp. Phan Rang-Tháp Chàm thành đô thị thương mại-dịch vụ theo hướng hiện đại, văn minh, “xanh-sạch-đẹp”. Quản lý chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo việc sử dụng đất đúng quy định. Triển khai đồng bộ các biện pháp giữ gìn trật tự, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn minh đô thị...