Tỉnh ủy: Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư tại huyện Bác Ái

(NTO) Ngày 3-10, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Bác Ái về tình hình thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước.

Theo báo cáo, tính đến năm 2011, tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt 62,48%, tỷ lệ dân cư nông thôn được cấp nước sinh hoạt đạt trên 40% và tỷ lệ hộ nông thôn có công trình vệ sinh đạt 24,8%. Toàn huyện có 108 cơ sở sản xuất có tác động đến môi trường, chủ yếu là các cơ sở sản xuất kinh doanh như mộc, xay xát, lò giết mổ, trang trại chăn nuôi và khai thác khoáng sản nhỏ. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và 3 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư, huyện Bác Ái đã đạt được một số kết quả: Kiện toàn và tăng cường bộ máy quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp; xây dựng chương trình phối hợp hành động giữa các mặt trận, đoàn thể; duy trì và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện còn bộc lộ một số hạn chế: trình độ dân trí thấp, tình trạng đốt rừng làm nương rẫy còn xảy ra; chưa có bãi xử lý rác thải gây ô nhiễm môi trường; công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng chưa được thường xuyên, chặt chẽ…

Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Bác Ái

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Văn Lâu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học; quy hoạch bãi xử lý rác; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, khai thác lâm sản trái phép.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư tại xã Phước Đại và Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Tân Tiến.

Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Tân Tiến

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trên địa bàn, thay mặt đoàn, đồng chí Huỳnh Văn Lâu mong muốn các đơn vị phát huy vai trò quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên môi trường; tăng cường hiệu quả mô hình giao rừng khoán quản; chú trọng thực hiện chuyển đổi, cải tạo rừng nghèo kiệt; đồng thời phối hợp các cấp, ngành ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng đốt rừng, phá rừng và săn bắt động vật trái phép…