Dự án Nhà máy sản xuất thức ăn cho tôm, gia súc và gia cầm tại Ninh Thuận

1. Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO TÔM, GIA SÚC VÀ GIA CẦM

2. Mã số dự án: CNCT13

3. Mục tiêu đầu tư:

- Đầu tư nhà máy chủ yếu tập trung sản xuất các loại sản phẩm chính cung cấp cho chăn nuôi tôm, gà và lợn. Từng bước chiếm lĩnh thị trường để tiếp tục nghiên cứu đầu tư phát triển sản xuất các loại thức ăn khác đáp ứng nhu cầu về thức ăn cho gia súc, gia cầm ngày càng cao của thị trường trong và ngoài tỉnh.

- Đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm được thị trường chấp nhận, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành, phát triển thị trường tiêu thụ trong cả nước.

4. Hình thức đầu tư: Trong nước, liên doanh, hoặc 100% vốn nước ngoài.

5. Quy mô dự kiến:

5.1. Công suất dự kiến: Công suất đạt khoảng 4.000 - 5.000 tấn sản phẩm/năm với các hạng mục công trình chính như: Khu nhà điều hành; Khu sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm; Khu nhà kho (nguyên liệu, sản phẩm); Đường giao thông nội bộ; Hệ thống cung cấp điện; Hệ thống cung cấp và thoát nước; Hệ thống xử lý chất thải.

5.2. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng25 - 30 tỷ đồng.

5.3. Diện tích đất dự kiến sử dụng: Khoảng 2 ha.

6. Thông tin địa điểm dự án:

6.1. Địa điểm đầu tư: Trong Khu Công nghiệp Du Long, Phước Nam và các cụm công nghiệp trong tỉnh.

6.2. Điều kiện thuận lợi:

- Có nguồn nguyên liệu cung cấp ổn định: Hàng năm tỉnh sản xuất hơn 246 ngàn tấn lương thực các loại, trong đó sản lượng bắp trên 40 ngàn tấn, sản lượng thủy sản khai thác hàng năm trên 49 ngàn tấn/năm, trong đó có nhiều cá tạp từ khai thác hải sản bằng nghề giã cào, lưới vây, mừng...

- Có thị trường tiêu thụ sản phẩm:

+ Nhu cầu thức ăn cho nuôi trồng thủy sản, dự kiến toàn tỉnh sẽ phát triển ổn định 1.500 ha tôm nuôi. Ngoài ra còn gần các vùng nuôi tôm lớn của Cam Ranh (Khánh Hòa), Tuy Phong (Bình Thuận).

+ Nhu cầu cung cấp thức ăn cho chăn nuôi vỗ béo đàn gia súc (bò, dê và cừu), thức ăn cho heo. Tổng đàn gia súc của tỉnh đến năm 2010 có 140 ngàn con trâu bò, 180 ngàn con dê cừu và hơn 80 ngàn con heo.

- Địa điểm xây dựng gần đường quốc lộ 1A hoặc quốc lộ 27, đường sắt Bắc Nam với các ga Tháp Chàm và Cà Ná, đường thủy cách cảng Cam Ranh 40 - 60 km. Hệ thống thông tin liên lạc, mạng lưới điện quốc gia đã được đầu tư đến khu vực dự án. Diện tích mặt bằng rộng có thể mở rộng quy mô đầu tư.

- Hạ tầng Khu công nghiệp Phước Nam, Du Long đã được đầu tư hoàn chỉnh gồm: Đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải chung, khu vực tập trung chất thải rắn của các Khu công nghiệp.

7. Chính sách ưu đãi đầu tư:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm, thời gian tính liên tục từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư; đồng thời được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Thời gian tính miễn, giảm thuế được thực hiện theo quy định tại Nghị định 124/2008/NĐ-CP, ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Thuế nhập khẩu: Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Doanh nghiệp, theo quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP, ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nguồn Văn phòng Phát triển Kinh tế Ninh Thuận (EDO)