Bình Dương tôn vinh các chủ trang trại tiêu biểu

Sáng 17/7, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức tôn vinh 18 chủ trang trại tiêu biểu đại diện cho 938 trang trại trên toàn tỉnh, qua đó khuyến khích, đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế trang trại trong thời gian tới.

Tính đến cuối năm 2011 toàn tỉnh Bình Dương có 938 trang trại với diện tích 20.302ha, sử dụng 5.151 lao động. Tính bình quân 1 trang trại sử dụng gần 11ha và 5,5 lao động. Trong đó, có 760 trang trại trồng trọt, 175 trang trại chăn nuôi và 3 trang trại tổng hợp.

Ảnh: VGP/Nguyễn Hải

Quá trình phát triển trang trại ở Bình Dương đã ghi nhận những điển hình tiêu biểu trong sản xuất góp phần thúc đẩy sự đi lên của tỉnh như: trang trại ông Đoàn Minh Chiến (huyện Tân Uyên) đạt doanh thu khoảng 2,5 tỷ đồng, lợi nhuận từ 500 – 700 triệu đồng/năm; trang trại Thanh Thúy (huyện Bến Cát) đạt doanh thu đến 5,2 tỷ đồng, lợi nhuận 1,7 tỷ đồng/năm hay trang trại Phương Uyên (huyện Tân Uyên) đạt doanh thu trên 6 tỷ đồng/năm…

Kinh tế trang trại ở Bình Dương không ngừng phát triển theo xu hướng tăng về giá trị đầu tư, đa dạng về loại hình theo hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp phát triển theo mô hình nông nghiệp đô thị và ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới mô hình kinh tế trang trại ở tỉnh Bình Dương sẽ phát triển theo dạng trang trại quy mô lớn chủ yếu bằng quá trình tích tụ đất đai từ các nông hộ ở các huyện phía Bắc. Sau đó là các trang trại nhỏ và vừa gắn với hiện đại hóa trong sản xuất ở các huyện, thị xã phía Nam.

Nguồn www.chinhphu.vn