Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên

Chiều 5/7/2012, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên do đồng chí Kim Wan Su, Tổng Thư ký, dẫn đầu, đang ở thăm nước ta.

Đồng chí Lê Hồng Anh đã chúc mừng và đánh giá cao việc Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên và các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành, 70 năm ngày sinh của đồng chí Kim Châng In; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây đắp, vì sự nghiệp cách mạng và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; bày tỏ tin tưởng hai tổ chức Mặt trận của hai nước ngày càng tăng cường hợp tác, góp phần vào việc củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Triều Tiên.

Đồng chí Kim Wan Su bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, giành nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Kim Wan Su bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị giữa hai tổ chức Mặt trận hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Triều Tiên và Việt Nam. Nhân dịp này, đồng chí Kim Wan Su đã thông báo tóm tắt tình hình Triều Tiên gần đây.

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên do đồng chí Tổng Thư ký Kim Wan Su làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm Trưởng đoàn.

Hai bên đã ký Bản Ghi nhớ về tăng cường quan hệ, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa hai tổ chức Mặt trận của hai nước./.

Nguồn cpv.org.vn