Rà soát chính sách di dân, tái định cư Thuỷ điện Sơn La

Ngày 5/7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp rà soát Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư và các chính sách liên quan đến Dự án thuỷ điện Sơn La.

(Ảnh: Chinhphu.vn)

Tại cuộc họp, các địa phương, Bộ, ngành liên quan đã có các báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Quyết định số 801/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, phê duyệt quy hoạch các khu, điểm, tái định cư, dự án thành phần, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc Dự án Thuỷ điện Sơn La.

Đến thời điểm này, khi Nhà máy thuỷ điện Sơn La chuẩn bị vận hành tổ máy cuối cùng – Tổ máy số 6, việc di dân, tái định cư đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng tiến độ, hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng khá đồng bộ, 100% số hộ dân tái định cư chuyển đến nơi ở mới có nhà ở đẹp và khang trang hơn nơi ở cũ, môi trường được cải thiện, phong tục tập quán của các dân tộc được duy trì và phát huy.

Đặc biệt, các hộ tái định cư di chuyển ra khỏi xã, huyện đã triển khai phát triển sản xuất và đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của người dân tái định cư ngày càng tốt hơn nơi ở cũ.

Các ý kiến cũng kiểm điểm một số vấn đề tồn tại trong triển khai ở một số khu, điểm tái định cư như tình trạng chưa hoàn chỉnh ở một số công trình, một số dự án phát sinh do thay đổi số dân, nhu cầu điều kiện đời sống mới. Ở một số nơi, việc thu hồi, giao đất sản xuất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất thực hiện chậm. Việc thanh quyết toán các dự án hoàn thành còn chậm.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành và đặc biệt là các địa phương triển khai rà soát các quy hoạch, các dự án thành phần căn cứ theo Quy hoạch tổng thể cũng như các chủ trương, chính sách liên quan để đôn đốc xử lý các vấn đề tồn tại, sớm hoàn thành cơ bản công tác tái định cư, chăm lo cho cuộc sống, việc làm của người dân tại nơi ở mới.

Trên cơ sở phân loại các vấn đề, dự án phát sinh so với Quy hoạch tổng thể, các chính sách hiện hành, các cơ quan thực hiện đẩy mạnh đầu tư, bố trí vốn hoặc đề xuất chính sách phù hợp để triển khai.

Phó Thủ tướng lưu ý công tác thanh toán, quyết toán các dự án, công trình, phấn đấu sớm hoàn thành công việc còn khối lượng rất lớn này.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng cho ý kiến bước đầu về Tờ trình và dự thảo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về chính sách đặc thù tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát triển toàn diện, bền vững cho các xã có điểm tái định cư và các hộ tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.

Đây là một trong những chính sách lớn được Chính phủ quan tâm xây dựng nhằm đáp ứng mục tiêu chung là đảm bảo cuộc sống của người dân tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn la phải tốt hơn hoặc ít nhất bằng nơi ở cũ.

Tổng kết công tác di dân, tái định cư Thuỷ điện Sơn La:

- Đã lập, phê duyệt 78/81 khu, 285/272 điểm tái định cư tập trung.

- Hoàn thành việc di chuyển 20.340/20.260 hộ và giao đất ở với diện tích 200-400m2 hộ nông thôn, 100m2 hộ đô thị.

- Lập, phê duyệt 2.401/2.792 dự án công trình, đã hoàn thành 1.722 dự án.

- Đã giao và tạm giao 21.748/23.571 ha đất sản xuất nông nghiệp.

- Thực hiện hỗ trợ đời sống cho 100% số hộ di dân, hỗ trợ sản xuất cho các hộ tái định cư 131 tỷ đồng.

Nguồn www.chinhphu.vn