Kiện toàn Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia

Theo Quyết định 481/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải làm Chủ tịch Ủy ban.

6 Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng (Phó Chủ tịch thường trực); Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn; Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Văn Tuấn.

14 Ủy viên của Ủy ban là lãnh đạo Vụ, Cục một số Bộ.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia cũng đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban ký ban hành.

Thành viên Ủy ban thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm. Một số thành viên Văn phòng thường trực thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm; một số thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách. 

Nguồn www.chinhphu.vn