Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong chặng đường mới, với nhiều thành tích mới (*)

LTS: Nhân Lễ kỷ niệm trọng thể 20 năm tái lập tỉnh, 37 năm ngày giải phóng Ninh Thuận và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh. Báo điện tử Ninh Thuận xin giới thiệu toàn văn nội dung phát động thi đua.

Hòa chung khí thế những ngày tháng Tư lịch sử của đất nước; trong không khí trang trọng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Ninh Thuận kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh; 37 năm Ngày Giải phóng Ninh Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh phát động đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Chúng ta vô cùng tự hào về những thành tựu đã đạt được qua 20 năm xây dựng và phát triển quê hương. Những thành tựu to lớn đó, là kết quả phấn đấu không ngừng, vượt mọi khó khăn, thách thức; với tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, phát huy nội lực của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!

Kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang; bước vào chặng đường mới, với quyết tâm xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh; toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy tiềm năng, thế mạnh; chủ động, sáng tạo; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; tạo ra bước phát triển đột phá, thực hiện tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 theo quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đó là, xây dựng Ninh Thuận trở thành điểm đến của tương lai.

Với tinh thần trên, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân với nội dung như sau:

1. Quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, nhất là Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; làm cho mọi người nhận thức đầy đủ và đúng đắn về ý nghĩa, vị trí quan trọng của phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

2. Phong trào thi đua yêu nước gắn với tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; nhất là thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015 và những năm tiếp theo.

3. Tổ chức thường xuyên các phong trào thi đua rộng khắp trên các lĩnh vực, các ngành, các cấp; chú trọng hướng về cơ sở, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 như: Chương trình “Xây dựng Nông thôn mới”; tuyến đường ven biển; phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; các dự án du lịch trọng điểm, phát triển các khu đô thị mới, dự án đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao v.v…Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”.

4. Tập trung xây dựng nền quốc phòng–an ninh vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chăm lo đời sống mọi mặt của nhân dân, chú trọng nâng cao đời sống cho đối tượng có công với nước, đồng bào vùng dân tộc thiểu số và người nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Việc học tập và làm theo tư tưởng Bác Hồ về “Thi đua yêu nước” là hành động thiết thực của mỗi chúng ta cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống yêu nước, đoàn kết, tinh thần lao động sáng tạo, vượt khó đi lên, nhất định toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong chặng đường mới với nhiều thành tích mới.