Điều chỉnh thời gian khai giảng và dạy học năm học 2021-2022

Ngày 2-9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4625/UBND-VXNV về việc đề nghị điều chỉnh thời gian khai giảng và dạy học năm học 2021-2022 theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, đối với các trường học trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Phước, học sinh các cấp lùi thời gian đến trường theo Kế hoạch số 4434/KH-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh sau 1 tuần, cụ thể:

Cấp THCS, THPT, GDTX đến trường vào ngày 13-9-2021.

Bậc học mầm non, cấp tiểu học đến trường vào ngày 20-9-2021.

Riêng cấp THPT các trường linh hoạt có thể triển khai ôn tập, tổ chức các hoạt động giáo dục... theo hình thức trực tuyến từ ngày 6-9-2021.

Các trường học trên các địa bàn huyện còn lại thực hiện khai giảng và triển khai nhiệm vụ dạy và học theo Kế hoạch số 4434/KH-UBND ngày 25-8-2021 của UBND tỉnh.