Triển khai phương án tổ chức dạy và học năm học 2021-2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức dạy và học trong tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022. Theo kế hoạch, có 4 phương án, tương ứng với 4 mức độ nguy cơ của từng địa phương để tổ chức dạy và học phù hợp, gồm:

Phương án 1: Đối với địa phương được đánh giá mức độ nguy cơ “bình thường mới” (vùng xanh), các cấp học mầm non (MN), tiểu học (TH), THCS, THPT sẽ tựu trường vào ngày 1-9-2021, khai giảng ngày 5-9-2021.

Phương án 2: Đối với địa phương được đánh giá mức độ nguy cơ (vùng vàng), trẻ em MN, học sinh TH lùi thời gian tựu trường, thời gian học sau 1 tuần so với kế hoạch năm học mới; tổ chức cho học sinh học cách nhật, thực hiện giãn cách lớp học theo quy định, kết hợp hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến đối với các cấp THCS, THPT, GDTX.

Phương án 3: Đối với địa phương được đánh giá mức độ nguy cơ, nguy cơ cao (vùng cam), học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường học cách nhật, kết hợp hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến, mỗi phòng học không quá 20 học sinh, xếp vị trí ngồi theo hình chữ “Z” để đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 m; học sinh các cấp, các khối lớp còn lại triển khai dạy học trực tuyến.

Phương án 4: Đối với địa phương được đánh giá mức độ nguy cơ cao (vùng cam) và rất cao (vùng đỏ), tất cả trẻ MN, học sinh TH, THCS, THPT, GDTX không đến trường cho đến khi hết dịch và tổ chức học trực tuyến qua internet hoặc học qua truyền hình.

Đối với ngày tựu trường và khai giảng năm học, các địa phương được đánh giá mức độ nguy cơ “bình thường mới” sẽ triển khai theo Khung thời gian năm học 2021-2022 của UBND tỉnh. Trong khi đó, các địa phương được đánh giá mức độ nguy cơ trở lên thì ngày 1-9-2021 sẽ tựu trường đối với các lớp đầu cấp THCS, THPT, GDTX, các khối còn lại theo hình thức trực tuyến; riêng trẻ em MN, học sinh TH lùi thời gian tựu trường 1 tuần vào ngày 10-9-2021.

Ngày 6-9-2021, sử dụng giờ chào cờ tổ chức khai giảng tại lớp, giao cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện các nội dung theo yêu cầu của ngành Giáo dục, thời gian không quá 40 phút.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch dạy và học cho từng cấp học phù hợp đối tượng học sinh và tình hình thực tế của từng địa phương, triển khai trong toàn ngành; chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo điều kiện cụ thể của từng trường, đơn vị, trong đó cần chi tiết về mục tiêu cần đạt về việc tổ chức kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ trong điều kiện giảng dạy trực tiếp và trực tuyến. Trong kế hoạch cần xây dựng các phương án tổ chức dạy học trực tiếp và trực tuyến linh hoạt, hiệu quả trong suốt năm học nhằm bảo đảm thực hiện hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hiện hành trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Song song đó, duy trì thường xuyên việc kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục, nhà trường, báo cáo kịp thời, đề xuất UBND tỉnh các phương án ứng phó với diễn biến dịch bệnh trên toàn tỉnh...