Ngày 16-8 trên địa bàn tỉnh có 27 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 16-8 )