Ngày 14-8 trên địa bàn tỉnh có 22 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 14-8 )