Công văn UBND tỉnh: Triển khai thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công văn số 3883/UBND-VXNV, ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19.