Hỗ trợ 504 học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

Ngày 25-7-2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 361/QĐ-UBND phê duyệt danh sách gồm 504 học sinh (HS) các trường THCS, THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18-7-2016 của Chính phủ ở học kỳ I (1 HS) và học kỳ II (503 HS), năm học 2020-2021.

HS thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo. Theo đó, mỗi HS được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/HS. Đối với HS phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/HS. Bên cạnh đó, mỗi HS được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/HS.

Nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước nên Học sinh trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh
có thêm điều kiện, tự tin tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: V.Nỷ