Đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ số

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3566/KH-UBND phát triển doanh nghiệp (DN) công nghệ số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo Kế hoạch, mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 5 DN công nghệ số, trong đó ít nhất có 2 DN công nghệ số phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin trọng điểm phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng được đưa vào ứng dụng thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Công ty Cổ phần Dệt da dụng Phong Phú (Ninh Sơn) ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất. Ảnh: Văn Nỷ

Đến năm 2030, toàn tỉnh có ít nhất 8 DN công nghệ số, trong đó ít nhất có 3 DN làm chủ công nghệ, cung cấp các sản phẩm, giải pháp phần mềm phục vụ Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng được đưa vào ứng dụng thực tế trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác trên cả nước.

Trong đó, tập trung xây dựng, phát triển các nhóm DN như: Các DN công nghệ thông tin đã khẳng định được thương hiệu nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ động trong sản xuất; DN khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội; DN khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số và khuyến khích các DN lớn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi, ứng dụng thành tựu công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh...