Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm thiết thực

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã chuyển biến tích cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Để Chỉ thị số 05-CT/TW đi sâu vào cuộc sống của mỗi cán bộ, hội viên, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện tốt mọi công tác, từ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên tuyền, xây dựng kế hoạch, thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu… cho đến cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thường xuyên đối với mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ. Nhờ đó, việc thực hiện và làm theo Bác luôn được đồng bộ, nghiêm túc, nền nếp, thiết thực.

Hiệu quả trorng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được thể hiện rõ nhất thông qua các hoạt động ở cơ sở. Hằng năm mỗi cơ sở hội lựa chọn ít nhất 1 việc làm cụ thể để tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, phụ nữ và gia đình cùng thực hiện, như: Tự giác chấp hành và vận động người thân trong gia đình, nhân dân ở địa phương chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; rèn luyện chuẩn mực đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”; đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong sinh hoạt, lao động, sản xuất và công tác. Biết vượt khó làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và quê hương, đất nước; quan tâm, giúp đỡ phụ nữ trong cộng đồng cùng phát triển; biết cách tổ chức tốt cuộc sống gia đình, có kế hoạch chi tiêu hợp lý; biết cách phân công, chia sẻ công việc gia đình hợp lý cho các thành viên; cùng chồng nuôi con khoẻ, dạy con ngoan; tích cực thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu, nhân rộng nhiều mô hình tiết kiệm và làm theo Bác…

Hội Phụ nữ xã Mỹ Hải (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) tuyên truyền hội viên thực hiện tốt công tác DS/KHHGĐ
và phòng chống dịch bệnh.

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, từ các hoạt động trên, định kỳ hằng quý, mỗi cơ sở hội giới thiệu ít nhất 1 gương điển hình cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu để Hội LHPN tỉnh tuyên truyền, nhân rộng. Qua 5 năm, các cấp hội đã giới thiệu 329 gương tập thể và cá nhân điển hình. Nổi bật như các tập thể: Hội LHPN Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, với phong trào “Xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp”, Hội LHPN xã Nhị Hà (Thuận Nam) với mô hình tiết kiệm “Ống tre Bác Hồ”; các gương phụ nữ tiêu biểu, điển hình như: chị Nguyễn Thị Xuân Mai ở xã Phước Sơn (Ninh Phước) đã tiết kiệm tiền bằng cách nuôi heo đất hỗ trợ 100 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho hộ nghèo ở địa phương; Hồ Thị Thanh Hoa ở xã Phước Vinh (Ninh Phước); Phạm Thị Bích Quân ở phường Đông Hải, Lê Thị Kim Liên, phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm); Lê Thị Mẫn, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná (Thuận Nam) làm tốt công tác nhân đạo từ thiện; chị Pa Xây Thị Vai ở xã Ma Nới (Ninh Sơn) là tấm gương sáng phụ nữ đơn thân nuôi con thành đạt vươn lên thoát nghèo bền vững… Thông qua các mô hình và các hoạt động của hội đã xây dựng tình đoàn kết, tinh thần thương yêu lan tỏa, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc gia đình, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, làm nhiều việc thiện, tích cực tham gia các hoạt động xã hội... giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Đồng chí Phan Thị Ngân Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Trong thời gian tới, để việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao hơn, Hội LHPN tỉnh tiếp tục quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp; phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 2 cuộc vận động: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, sáng tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Ngoài ra, tiếp tục cải tiến lề lối, phương pháp, làm việc đảm bảo khoa học, hiệu quả, sát thực tế ở các cấp hội; lựa chọn hình thức, nội dung, chủ đề học tập và làm theo Bác trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình địa phương; phân cấp và khuyến khích sự chủ động của các cấp hội trong việc triển khai các mô hình học tập và làm theo Bác. Duy trì, củng cố, xây dựng và nhân rộng mô hình hay, hiệu quả… Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, làm động lực giúp chị em ngày càng hoàn thiện bản thân, ngày càng nâng cao vị thế, vai trò của mình trong gia đình, xã hội.