Lực lượng vũ trang tỉnh: Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để quán triệt, thực hiện hiệu quả, thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai, thành lập bộ phận giúp việc và ban hành quy chế làm việc nghiêm túc; cơ quan chính trị ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện cụ thể; cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, tổ chức quần chúng các cơ quan, đơn vị đã lồng ghép trong các nghị quyết thường kỳ, gắn với các phong trào, các cuộc vận động, các nhiệm vụ, kế hoạch để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ. Tập trung lựa chọn những nội dung cốt lõi, quan trọng, những hạn chế, yếu kém để làm khâu đột phá. Triển khai đến 100% đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên viết bản đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

 

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực hành quân rèn luyện thể lực trên mọi địa hình.

Các cơ quan, đơn vị đã vận dụng điều kiện cụ thể, tiến hành nhiều hình thức, nội dung, biện pháp, cách làm hiệu quả. Tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của “người đứng đầu”, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, gắn “xây” với “chống”; chú trọng việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, coi đó là yếu tố có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị để mọi người cùng học tập, noi theo. Căn cứ những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Chỉ thị số 05-CT/TW, các chuẩn mực đạo đức trong Quân đội, nội dung “xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa các tiêu chí, quy định cho phù hợp, nội dung học tập và làm theo rõ ràng, sát với chức năng, chức trách nhiệm vụ, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá kết quả. Mỗi cá nhân, lựa chọn một đến hai việc làm cụ thể sát với chức trách nhiệm vụ được giao, hoặc những hạn chế khuyết điểm của bản thân để đăng ký phấn đấu khắc phục, tạo sự chuyển biến rõ rệt.

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về cách nghĩ, cách làm hay, sáng tạo, tinh thần độc lập, tự chủ, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực sự xứng đáng với phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Đối với tập thể, có nhiều đơn vị với nhiều mô hình, việc làm hiệu quả như điển hình về “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm” của Trung đoàn BBĐP 896; điển hình về tăng gia sản xuất cải thiện đời sống của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thuận Bắc; điển hình về việc quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông của Ban CHQS huyện Bác Ái… Đối với cá nhân, xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu như Thượng úy Trần Thanh Tùng, nhân viên chính sách Phòng Chính trị, tận tâm, tận lực, không quản ngại khó khăn, có nhiều giải pháp trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; Thượng úy Trần Khánh Thuận, Nhân viên Quân khí Ban CHQS huyện Ninh Phước, miệt mài nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến phương pháp, nâng cao hiệu quả quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật; Đại úy Nguyễn Trần Duy Vỹ, Tiểu đoàn trưởng 612, Trung đoàn 896, luôn tận tụy với công việc, gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, có nhiều giải pháp trong quản lý, huấn luyện bộ đội... Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tuyên dương 44 tập thể, 51 cá nhân là những điển hình tiêu biểu. Nhiều năm liên tục lực lượng vũ trang tỉnh không có đảng viên, cán bộ, chiến sĩ vi phạm phải xử lý kỷ luật; 100% cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện.

Những kết quả trên có sức lan tỏa mạnh mẽ, phản ánh hiệu quả thiết thực của đợt sinh hoạt chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định tình cảm, trách nhiệm, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, từ đó tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tích cực tự giác học tập và làm theo Bác ngày càng hiệu quả hơn.