Đồng chí Hà Thị Nga: Cán bộ điển hình trong học tập và làm theo Bác

Được sự giới thiệu của lãnh đạo Huyện ủy Ninh Sơn, chúng tôi có dịp gặp đồng chí Hà Thị Nga (ảnh), Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ninh Sơn, cá nhân điển hình tiêu biểu, có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương.

Với trách nhiệm được giao, đồng chí luôn thực hiện tốt tinh thần đoàn kết và nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo quản lý, nhằm phát huy sức mạnh của tập thể cơ quan; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Bản thân luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thể hiện qua việc rèn luyện đạo đức, tác phong công tác, qua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, được đồng chí, đồng nghiệp tín nhiệm.

Điểm nổi bật được ghi nhận, đồng chí đã thực hiện tốt công tác tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy các kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trực tiếp theo dõi, tổng hợp kết quả viết bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên để tham mưu chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, nhằm ngày càng nâng cao chất lượng trong học tập, quán triệt các nghị quyết và chỉ thị của Đảng trong toàn đảng bộ. Ngoài ra, đồng chí còn tham mưu thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền trong lĩnh vực tuyên giáo; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... của địa phương, của tỉnh và của đất nước. Với nhiệm vụ là báo cáo viên cấp huyện, đồng chí luôn tập trung nghiên cứu sâu kỹ và nắm vững các kiến thức cơ bản trong hoạt động báo cáo viên; nghiên cứu kỹ nội dung bài giảng các nghị quyết, chuyên đề được giao để truyền đạt đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong Nhân dân. Được phân công phụ trách theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ huyện, đồng chí Hà Thị Nga đã xây dựng kế hoạch, tham mưu với lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, xây dựng chuyên đề toàn khóa, các chuyên đề hằng năm đến các cấp ủy cơ sở. Trong 5 năm qua, đã trực tiếp tham mưu tổ chức được 110 lớp, với hơn 11.080 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu. Tham mưu lãnh đạo Ban Tuyên giáo ban hành các hướng dẫn việc xây dựng Quy chuẩn đạo đức, đăng ký việc làm theo Bác đối với các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Căn cứ vào nội dung chuyên đề hằng năm, từ năm 2016 đến năm 2020, đã trực tiếp tham mưu cho Thường trực Huyện ủy tổ chức 5 cuộc thi viết tìm hiểu, thi kể chuyện về tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh, về gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, thu hút hơn 8.548 lượt bài dự thi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện. Thông qua các cuộc thi đã tác động sâu sắc đến tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị…

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền đồng chí Hà Thị Nga đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến và Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp. Đặc biệt trong năm 2018, được Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn cử tham gia Hội thi Báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh; năm 2019 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cử tham gia Hội thi Báo cáo viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đạt giải Khuyến khích tại hội thi. Năm 2020, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen về thánh tích xuất sắc qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.