Huyện ủy Thuận Bắc: Triển khai nhiệm vụ quý II-2021

Ngày 9-4, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II - 2021.

Trong quý I, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định, đạt kết quả tích cực. Giá trị sản xuất các ngành đạt 1.925 tỷ đồng, đạt 22,8% kế hoạch, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 326 tỷ đồng, đạt 10,6% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 6,6 tỷ đồng, đạt 12% kế hoạch. Giải quyết việc làm cho 281 lao động, đạt 31,2% hoạch. Lĩnh vực văn hóa-xã hội được duy trì tốt, an sinh xã hội được quan tâm đẩy mạnh, tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững, giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được quan tâm, chú trọng; đã kết nạp 5 đảng viên mới, đạt 9,2% chỉ tiêu giao.

Toàn cảnh Hội nghị Huyện ủy Thuận Bắc triển khai nhiệm vụ quý II-2021. Ảnh: M.Khai

Triển khai nhiệm vụ quý II, Huyện ủy Thuận Bắc tiếp tục chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội”. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để duy trì hoạt động sản xuất. Hỗ trợ các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn. Tập trung công tác ứng phó với dịch bệnh, nắng hạn. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội… Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tập trung chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…