Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 30-3, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các chi, đảng bộ trong toàn khối triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy khối. Các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thực hiện tốt hơn việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều chỉnh bổ sung quy chế, cải tiến lề lối và phong cách làm việc; tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; công tác quản lý đội ngũ đảng viên chặt chẽ hơn; các phong trào thi đua được đẩy mạnh triển khai rộng khắp, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh toàn diện.

Các tập thể được khen thưởng có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

* Cùng ngày, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II-2021.