Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tăng cường tham mưu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Là cơ quan tham mưu cho tỉnh về công tác lập, quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; xây dựng kịch bản tăng trưởng gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực để UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cụ thể theo từng năm.

Riêng năm 2019 Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 8 nhóm giải pháp với 169 nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện. Nhờ đó, đến cuối năm tất cả 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao đều đạt và vượt kế hoạch.

Bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, đơn vị còn triển khai rà soát các loại quy hoạch, quản lý đầu tư công các dự án, nhất là tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra những dự án chậm tiến độ, tham mưu thu hồi các dự án không triển khai đúng tiến độ cam kết. Tham mưu vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh... Nhờ đó KT-XH của tỉnh đã có những chuyển biến khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; quy mô nền kinh tế trong 5 năm qua đã tăng gấp 2,16 lần so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, hiện tại tỉnh ta vẫn còn nhiều khó khăn, KT-XH chậm phát triển, kết cấu hạ tầng KT-XH một số địa bàn, lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; các cân đối lớn về thu - chi ngân sách và nhất là đầu tư phát triển còn nhiều bất cập, chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của ngân sách Trung ương trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công còn hạn chế.

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức của giai đoạn tới. Với chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp, trong nhiệm kỳ 2020-2025, đơn vị sẽ tập trung tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Bám sát chiến lược phát triển KT-XH thời kỳ 2021-2030 của cả nước và quy hoạch 10 năm của tỉnh, tăng cường quản lý quy hoạch và triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch, để khai thác và sử dụng các nguồn lực đầu tư một cách có hiệu quả cao nhất.

Mặt khác, tỉnh sẽ tranh thủ sự ủng hộ và hỗ trợ của Trung ương và Chính phủ, tập trung đầu tư một số tuyến đường quan trọng, cấp bách để liên thông, kết nối với các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 27, đường ven biển; các tuyến đường liên huyện kết nối với 2 hành lang quốc lộ 1A và đường ven biển, các tuyến đường vành đai của tỉnh, phá thế chia cắt giữa các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH theo quy hoạch được duyệt; đồng thời, tạo điều kiện để sắp xếp, bố trí lại dân cư vùng nông thôn, miền núi, ven biển, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Một góc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: P. Bình

Về hạ tầng thủy lợi, với đặc thù là vùng khô hạn nhất cả nước nên trong 5 năm tới tỉnh vẫn tiếp tục ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi quan trọng, cấp bách đảm bảo đồng bộ từ các công trình đầu mối đến hệ thống kênh mương nội đồng; thực hiện đấu nối liên thông các hồ chứa để nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp phù hợp điều kiện của từng vùng và yêu cầu phát triển các loại nông sản đặc thù của tỉnh, để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân vùng nông thôn, miền núi; đồng thời phục vụ cho yêu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Về hạ tầng đô thị, tập trung phát triển theo hướng hình thành hệ thống đô thị trung tâm nhiều cấp, đô thị thông minh, tận dụng lợi thế về địa hình kinh tế và phát huy thế mạnh của từng vùng để hình thành các khu đô thị tập trung, các trung tâm kinh tế có quy mô hợp lý gắn quá trình đô thị hóa nông thôn. Tập trung ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, kết hợp cải tạo với xây dựng mới, lấy đô thị trung tâm Tp. Phan Rang - Tháp Chàm làm động lực để phát triển các đô thị vệ tinh ở các vùng huyện.

Giải pháp ưu tiên cần tập trung thực hiện nữa đó là chủ động tiếp cận các nhà tài trợ trong vận động thu hút các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Khuyến khích và huy động nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH theo cơ chế xã hội hóa và theo hình thức đối tác công tư (PPP), để vừa có điều kiện cải thiện nhanh kết cấu hạ tầng, kịp đáp ứng các yêu cầu phát triển và an sinh xã hội, vừa giảm bớt áp lực đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Trung tâm Phục vụ hành chính công đảm bảo các thủ tục
hành chính được giải quyết nhanh, công khai, minh bạch. Ảnh: P. Bình

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh để huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 35 của Chính phủ và các Chỉ thị số 07, Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh, công khai, minh bạch, nhằm giảm thiểu tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

Triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI) coi đây là giải pháp quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành địa phương có môi trường đầu tư mang tính cạnh tranh cao, tạo thuận lợi tốt nhất có thể cho các nhà đầu tư đến thực hiện dự án. Tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư để khuyến khích thu hút đầu tư vào những lĩnh vực, địa bàn ưu tiên của tỉnh, nhất là đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, để thúc đẩy phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện chất lượng cuộc sống các vùng dân tộc, nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đi vào cuộc sống.