Hội nghị sơ kết thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 21-10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các ngành, các cấp khẩn trương thực hiện các việc có liên quan nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân thuộc đối tượng thụ hưởng. Theo đó, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đã làm tốt chức năng trong lập kế hoạch; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách; hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ảnh, kiến nghị của người dân trong thực hiện chính sách. Ủy ban MTTQVN các cấp đã chủ động tổ chức các hoạt động giám sát, kiểm tra, đảm bảo đến tận tay đối tượng thụ hưởng…Tính đến nay, đã chi trả cho 118.422 người với tổng số tiền là trên 104,7 tỷ đồng đối với nhóm đối tượng là Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch; 22.686 người, với tiền 22,8 tỷ đồng đối với đối tượng là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu/năm, lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc. Bên cạnh đó, từ nguồn ngân sách địa phương, đã chi trả 8 nhóm đối tượng với 3.976 người/3.976 triệu đồng.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc
tiêu biểu trong công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc phối hợp từ rà soát, xác định các đối tượng đến thực hiện chi trả đúng tiến độ, kịp thời góp phần tháo gỡ khó khăn để người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức, hiểu rõ các nguyên tắc hỗ trợ cho từng đối tượng được thụ hưởng để tránh gây khiếu nại, khiếu kiện trong nhân dân; tiếp tục công tác hậu kiểm, rà soát để hỗ trợ cho các đối tượng chính xác, kịp thời, đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để hỗ trợ đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng4 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác triển thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.