Ngành Nông nghiệp: Tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang quản lý một số dự án quan trọng liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn. Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2020, Sở NN&PTNT được giao số vốn 298,222 tỷ đồng, đến ngày 15-9, đã giải ngân 118,895 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch; trong đó, vốn kế hoạch năm 2019 kéo dài giải ngân 29,927/80,368 tỷ đồng đồng, đạt 37% kế hoạch, vốn năm 2020 giải ngân 88,968/217,854 tỷ đồng đạt 41% kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, Sở thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát công trình, đôn đốc tiến độ thi công các dự án ngành làm chủ đầu tư, sớm đưa vào khai thác góp phần cho công tác ứng phó với hạn hán. Tuy vậy, theo lý giải của lãnh đạo Sở, vốn kế hoạch năm 2019 giải ngân đạt tỷ lệ thấp là do mới được bố trí vào tháng 12-2019 cho các dự án mới, như: Dự án phòng, chống cháy rừng cấp bách (15 tỷ đồng); kè bảo vệ thôn Sơn Hải (23 tỷ đồng); củng cố đê, kè Phú Thọ (25 tỷ đồng). Trong 6 tháng đầu năm 2020 chỉ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán, trình kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, nên đến tháng 7 mới bắt đầu giải ngân. Riêng vốn nước ngoài năm 2019 chuyển sang giải ngân 7,149 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; trong đó, Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung – khoản vay bổ sung giải ngân 3,928 tỷ đồng; Dự án JICA2 giải ngân 3,221 tỷ đồng.

Nông dân thôn Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) trồng giống ớt Hàn Quốc cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Văn Miên

Đối với nguồn vốn kế hoạch năm 2020 đầu tư 6 dự án giải ngân thấp là do đặc thù thực hiện theo thời vụ, vướng bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí vốn chậm so với kế hoạch. Đơn cử, dự án phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất phải đến đầu quý IV của năm kế hoạch, bắt đầu vào mùa mưa mới triển khai trồng rừng được. Trong 9 tháng năm 2020 chỉ thực hiện công tác chuẩn bị và hoàn tất thủ tục đầu tư. Khó khăn hơn là Dự án bố trí dân cư vùng sạt lở ven biển Cà Ná kế hoạch năm 2020 bố trí 8,9 tỷ đồng, đến nay chưa giải ngân được do vướng giải phóng mặt bằng và thực hiện các thủ tục điều chỉnh nội dung, quy mô đầu tư dự án…

Đồng chí Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở NN&PTNT, cho hay: Việc giải ngân vốn đầu tư công rất quan trọng, bởi đây là nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng sản xuất nông nghiệp không được kéo dài, chậm trễ. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới là Sở tập trung chỉ đạo chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án trực thuộc tiến hành rà soát, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân từng dự án; nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, cam kết giải ngân; tổng hợp, cập nhật những khó khăn, vướng mắc cụ thể đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời. Đơn vị quyết tâm phấn đấu đến ngày 31-1-2021 giải ngân 100% vốn đầu tư công.