Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Ngày 13-10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020).

Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam qua 90 năm hình thành và phát triển. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam luôn giữ vững niềm tin tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo; đoàn kết giai cấp, gắn bó với các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. Kế thừa truyền thống vẻ vang đó, nông dân Ninh Thuận phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, quyết tâm cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổ chức Hội Nông dân tỉnh ngày càng phát triển, vững mạnh. Đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã tập hợp hơn 49.700 hội viên, sinh hoạt ở 402 chi hội tại thôn, khu phố của 65 xã, phường, thị trấn và trên 1.110 tổ hội được bố trí theo ngành nghề, địa bàn dân cư. Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợ ích hợp pháp, chính đáng, hỗ trợ, chăm lo đời sống hội viên, các cấp hội triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực, khuyến khích hội viên tư duy sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn phát triển sản xuất, làm giàu cho gia đình, xã hội, đóng góp vào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Ban Tổ chức Hội thi trao giải cho các thí sinh xuất sắc.

Cùng ngày, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi “Văn nghệ nông dân tỉnh Ninh Thuận năm 2020”. Tham gia Hội thi có 80 thí sinh đến từ Hội Nông dân 7 huyện, thành phố và CĐCS Cơ quan Hội Nông dân tỉnh mang đến 24 tiết mục văn nghệ ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, sự cống hiến của người nông dân trong xây dựng, phát triển nông thôn mới. Bế mạc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Hội Nông dân huyện Ninh Phước; giải Nhì: Hội Nông dân huyện Thuận Bắc; giải Ba: Hội Nông dân huyện Ninh Sơn.