Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận

Ngày 24-9, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021. Tham dự có lãnh đạo một số ngành liên quan.

Năm học 2019-2020, Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận có tổng số 701 sinh viên nhập học, đạt 100% chỉ tiêu, trong đó có 357 sinh viên cao đẳng và 344 sinh viên trung cấp, nâng tổng số được đào tạo trong năm học 1.024 sinh viên. Chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên. Đợt 1 năm học 2020-2021, có 496 sinh viên nhập học, đạt 70,9% chỉ tiêu. Ngoài ra, nhà trường phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề sơ cấp, lái xe, tiếp nhận sinh viên thực tập, tuyển dụng… góp phần quan trọng nâng cao tỷ lệ giải quyết việc làm cho sinh viên sau đào tạo. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên được quan tâm thực hiện…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Năm học 2020-2021, nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt- học tốt"; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, tư vấn; khảo sát nhu cầu thị trường, đào tạo… nhằm đạt chỉ tiêu tuyển sinh và nâng cao chất lượng dạy và học, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau đào tạo.

Tại buổi làm việc, nhà trường cũng đã trình bày những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, tập trung một số vấn đề: Nhân lực đội ngũ giáo viên hiện còn thiếu; các sở, ngành tích cực tham mưu tỉnh phê duyệt, giúp nhà trường đẩy nhanh một số dự án, đề án đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, nâng cao năng lực hoạt động…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của nhà trường trong thời gian qua; yêu cầu trong những năm tiếp theo, nhà trường tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt cần nâng cao tầm chiến lược mở rộng ngành nghề đào tạo; kết nối tốt với các doanh nghiệp, đối tác quốc tế, đào tạo theo đơn đặt hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường nhân lực, nhất là ngành kinh tế trụ cột: năng lượng tái tạo, kinh tế biển, nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu, du lịch. Trong quá trình đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, rèn luyện kỹ năng; ứng dụng công nghệ thông tin. Đề ra các giải pháp tăng tỷ lệ sinh viên giỏi, đạo đức tốt để sản phẩm đầu ra sau đào tạo đạt chất lượng cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu lao động của địa phương cũng như các tỉnh. Đối với các khó khăn, kiến nghị của nhà trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp với nhà trường đề ra giải pháp, tham mưu cho tỉnh sớm giải quyết, tạo mọi điều kiện thuận cho nhà trường trong công tác dạy và học.