Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Ngày 22-9, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án giai đoạn 2018-2019 trên địa bàn huyện Ninh Sơn.

Qua giám sát cho thấy, công tác triển khai thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án tại địa phương được thực hiện tốt. Trong 2 năm qua, trên địa bàn huyện đã triển khai 25 dự án, với tổng diện tích thu hồi đất 1.382,6 ha/1.549 hộ, tổng số tiền đã được phê duyệt bồi thường, hổ trợ 237,8 tỷ đồng. Để thực hiện các dự án, UBND huyện cùng các ngành chức năng tại địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai đến các tầng lớp nhân dân; niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án tại trụ sở UBND huyện, xã, thị trấn cũng như tại khu dân cư có dự án. Đã thành lập đoàn công tác trực tiếp đến từng hộ gia đình có đất bị thu hồi để công khai bảng áp giá chi tiết cho từng hộ và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân về phương án bồi thương, hỗ trợ và tái định cư để xử lý kịp thời; đồng thời, chủ động tổ chức đối thoại trực tiếp, công khai, dân chủ với các hộ dân nằm trong vùng dự án để tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao công tác triển khai thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của huyện trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu lãnh đạo địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý tốt quy hoạch; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai; thực hiện công khai minh bạch phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến các tầng lớp nhân dân; xem xét giải quyết và đề nghị giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của người dân, nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về thực hiện các dự án, hạn chế mức thấp nhất đơn thư khiếu nại, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.