UBND huyện Thuận Nam: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

Ngày 22- 9, UBND huyện Thuận Nam tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng năm 2020 trong bối cảnh chịu tác động trực tiếp kép từ hạn và dịch COVID-19, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, đến hết quý III, huyện Thuận Nam đã hoàn thành 7/13 chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 14.083 tỷ đồng, đạt 163% kế hoạch; tổng vốn đầu tư phát triển kinh tế ước đạt 13.500 tỷ đồng, đạt 298,6%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 107,9 tỷ đồng, đạt 189% dự toán tỉnh giao và đạt 180% dự toán HĐND huyện giao; giải quyết việc làm mới cho 1.858 lao động, đạt 116% kế hoạch. Công tác hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Lãnh đạo UBND huyện Thuận Nam phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, UBND huyện Thuận Nam chỉ đạo tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão để chủ động ứng phó với mưa bão; triển khai sản xuất vụ mùa; tập trung phòng, chống dịch bệnh trên gia súc và gia cầm. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi cây trồng, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn huyện; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…