Công văn của UBND tỉnh: Thực hiện Công điện số 1248/CĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 2821/UBND-VXNV, ngày 9 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện số 1248/CĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế.