Công văn của UBND tỉnh: Tiếp tục triển khai phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 2768/UBND-TCDNC, ngày 5 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về Tiếp tục triển khai phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.