Quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

Ngày 3-8-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; người bệnh chưa tham gia BHYT; người bệnh có thẻ BHYT nhưng đi khám, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quyết định quy định cụ thể về danh mục, giá 9 dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe; danh mục, giá 6 dịch vụ ngày giường bệnh điều trị; danh mục, giá 1.935 các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13-8-2020 và thay thế Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 29-7-2019 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.