Thông cáo báo chí: Về việc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn-Phan Rang áp dụng Thông tuyến BHYT trên toàn quốc

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn thông cáo báo chí của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn-Phan Rang về việc áp dụng Thông tuyến BHYT trên toàn quốc.