Thông báo: Mời các tổ chức, doanh nghiệp tham gia nạo vét thượng lưu đập Ma Rên, đập Kía thuộc hệ thống hồ Tân Giang để tăng dung tích trữ nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Thông báo số 63/TB-CT, ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Ninh Thuận về việc mời các tổ chức, doanh nghiệp tham gia nạo vét thượng lưu đập Ma Rên, đập Kía thuộc hệ thống hồ Tân Giang để tăng dung tích trữ nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân.