Triển khai thực hiện Công điện của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn về việc triển khai thực hiện Công điện số 5452/CĐ-VPCP ngày 6-7-2020 của Văn phòng Chính phủ về cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, DN. Cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người dân và DN, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, DN trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện thông thoáng cho các nhà đầu tư, DN. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các khâu đột phá, trụ cột về phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, các dự án động lực thay thế, các khu đô thị mới.

Bên cạnh đó, nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách; có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ; phát huy tinh thần đồng hành cùng DN...