Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 13-6, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Đảng bộ NHCSXH tỉnh luôn bám sát mục tiêu, xây dựng đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; kịp thời quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đến từng cán bộ, đảng viên trong toàn chi nhánh, hoàn thành đạt và vượt 5/5 nhóm chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ đề ra. Tổng doanh số cho vay trong nhiệm kỳ đạt 3.355 tỷ đồng, với trên 122,5 ngàn lượt hộ vay, bình quân dư nợ của mỗi xã, phường, thị trấn đạt 34 tỷ đồng; các nhóm chỉ tiêu về nguồn vốn và chỉ tiêu dư nợ hàng năm đều đạt kết quả cao. Qua đó, góp phần hỗ trợ vốn cho người nghèo, các đối tượng chính sách khác đầu tư vào phục vụ sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống; thúc đẩy tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm trên 2% mỗi năm, giúp 26 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, chú trọng; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 13 đảng viên mới, đạt 108% kế hoạch, hằng năm, Đảng bộ có trên 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chi bộ trực thuộc đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ NHCSXH tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng chi nhánh ngày càng vững mạnh toàn diện. Theo đó, tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 67-CT/TU ngày 23-5-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn ưu đãi; tăng cường kiểm tra, giám sát, giúp người dân phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, giáo dục nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng tốt trình độ lý luận chính trị, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; quan tâm kết nạp đảng viên mới…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí; bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.