Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 12-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến dự và chúc mừng thành công của đại hội.

Sau 3 ngày (từ 10 đến 12-6) làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ thành phố góp ý vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự nhất trí cao.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Văn Miên

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác vận động quần chúng với quyết tâm “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh toàn dân; không ngừng đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; hoàn thiện và nâng cao chất lượng đô thị loại II, từng bước xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Duy Anh

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 55 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Trần Minh Nam, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Trần Minh Nam, Bí thư Thành ủy khóa XII thay mặt đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, ra sức thi đua lao động sản xuất, kinh doanh lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.