Đại hội Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Trong hai ngày 12 và 13-6, Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó góp phần hoàn thành cơ bản 10/12 chỉ tiêu đề ra. Đảng bộ đã tham mưu cho tỉnh ban hành và triển khai thực hiện các chính sách, chương trình để mở rộng, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho 82.913 người lao động, xuất khẩu lao động 812 người; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách người có công kịp thời, đúng quy định với 99% số hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú; triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo với mức giảm bình quân từ 1,5-2%/năm; công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy được triển khai quyết liệt...Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 28 đảng viên, vượt 186,6% kế hoạch; đội ngũ đảng viên có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm với công việc.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH đề ra nhóm nhiệm vụ sau: Đào tạo, nâng cao chất lượng, trình độ người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu mới của thị trường trong và ngoài nước với mục tiêu tạo việc làm cho 16 ngàn lao động/năm; tăng cường công tác quản lý về quan hệ lao động, chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ xã hội cơ bản; đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội và các chính sách phúc lợi xã hội liên quan theo quy định pháp luật; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp trên 20 đảng viên...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí và bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.