Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Muối Ninh Thuận

Ngày 13-6, Công ty Cổ phần Muối Ninh Thuận tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên, người lao động đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; nộp ngân sách nhà nước đầy đủ theo luật định. Thực hiện đầy đủ chế độ, quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động. Công tác quốc phòng-an ninh trong doanh nghiệp được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực…

 BCH Đảng bộ Công ty Cổ phần Muối Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Cổ phần Muối Ninh Thuận tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đoàn thể vững mạnh, Công ty phát triển toàn diện, không ngừng tăng trưởng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, năng động, sáng tạo, xây dựng và triển khai nhiều chương trình, giải pháp sản xuất kinh doanh hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.